fbpx
skip to Main Content

De ondergetekenden, Settia Tin, handelend onder de naam Hello Baby Geboortefotografie, hierna te noemen: Hello Baby;

en

Naam moeder

Naam partner

Adres (voor op de factuur)

Uitgerekende datum

hierna te noemen: de aanstaande ouder(s);

Overwegende dat
- de aanstaande ouder(s) aan Hello Baby hebben gevraagd de geboorte van hun kindje te willen fotograferen;
- zij van tevoren alle afspraken willen vastleggen.

Komen als volgt overeen:

1. Prijs en betaling
* Reiskosten zijn inbegrepen binnen een straal van 20 km vanaf postcode 2563 EC. Reiskosten van 20 km vanaf postcode 2563 EC tot aan plaats van bevalling x 2 (heen- en terugreis) bedragen € 0.40/km (eventuele parkeerkosten worden achteraf verrekend).

De aanstaande ouders hebben gekozen voor geboortereportage albumpakket:
Basis pakketPremium pakketPro pakket

Basic pakket: € 845,00
- Vrijblijvend kennismakingsgesprek
- Vanaf 38 weken 24/7 stand-by
- Vanaf 4/5 cm ontsluiting aanwezig tot 2 uur na de geboorte
- Min 125 foto’s kleur én zwart-wit
- Luxe fotoalbum 30×30 cm
- Slideshow met videobeelden
- Luxe usb stick

Premium pakket: € 1.045,00
- Vrijblijvend kennismakingsgesprek
- Vanaf 38 weken 24/7 stand-by
- Vanaf 4/5 cm ontsluiting aanwezig tot 2 uur na de geboorte
- Min 125 foto’s kleur én zwart-wit
- Luxe fotoalbum 30×30 cm
- Slideshow met videobeelden
- Luxe usb stick
- Persoonlijke aflevering van de reportage bij jullie thuis

Pro pakket: € 1.295,00
- Vrijblijvend kennismakingsgesprek
- Vanaf 38 weken 24/7 stand-by
- Vanaf 4/5 cm ontsluiting aanwezig tot 2 uur na de geboorte
- Min 125 foto’s kleur én zwart-wit
- Luxe fotoalbum 30×30 cm
- Slideshow met videobeelden
- Luxe usb stick
- Persoonlijke aflevering van de reportage bij jullie thuis
- Zwangerschapshoot OF newbornshoot naar keuze! (5 hoge resolutie foto’s inbegrepen en mini-abum 15×15 cm)

De a.s. ouder(s) verplichten zich het totaalbedrag als volgt te voldoen:
- €395 z.s.m. na ondertekening van deze overeenkomst. Na ontvangst van de aanbetaling is de boeking bevestigd.
- Restbedrag na de geboortereportage. Na ontvangst van het restant zal Hello Baby de foto's sturen via We Transfer.

2. Verdere verplichtingen van de aaanstaande ouder(s)
2.1 De aanstaande ouder(s) nemen telefonisch contact op met Hello Baby zodra de geboorte zich aankondigt (normaliter, wanneer de vliezen breken en/of de weeën beginnen) op nummer +31(0)6-57884539, zodat die zich kan voorbereiden, respectievelijk zich kan verplaatsen naar de plaats waar de geboorte gaat plaatsvinden. Het is belangrijk dat je Hello Baby belt nog vóórdat je de verloskundige belt!

2.2 De aanstaande ouder(s) houden Hello Baby verder op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen, met name van onverwachte ontwikkelingen via telefoon, email, whatsapp of sms. Het is van belang om de ontsluiting in centimeters te communiceren naar Hello Baby, aangezien Hello Baby bij 4 cm ontsluiting aanwezig moet zijn.

2.3 De a.s. ouder(s) verplichten zich - indien zij de foto’s gebruiken voor social media – een naamsvermelding van Hello Baby te plaatsen.

3. Verdere verplichtingen van Hello Baby
3.1 Hello Baby zal alles wat in haar macht ligt doen om, nadat de aanstaande ouder(s) haar hebben gebeld conform artikel 2., op tijd ter plekke te zijn om de gehele geboorte te fotograferen. Hello Baby verplicht zich om voor het geval zij te laat is als gevolg van overmacht en de baby al geboren is, om zoveel mogelijk van de geplande geboortereportage vast te leggen. Zie ook 4.2.

3.2 Hello Baby verplicht zich binnen drie weken, uitgezonderd in geval van overmacht, na ontvangst van het restbedrag, de foto's te af te leveren. Deze worden geselecteerd door Hello Baby en tevens bewerkt.

3.3 Ingeval de aanstaande ouder(s) een foto wensen te gebruiken voor het geboortekaartje, zal Hello Baby drie foto’s hiervoor selecteren binnen 24 uur na de geboorte.

3.4 Hello Baby verplicht zich de a.s. ouder(s) vooraf toestemming te vragen voor het publiceren van de foto's.

4. Kortingen, meerkosten etc.
4.1 Partijen zijn gehouden zich aan de overeenkomst te houden, en zijn bij gebreke daarvan schadeplichtig.

Onverkort het voorgaande komen partijen overeen dat:
4.2 Indien Hello Baby te laat is als gevolg van overmacht en er niet gekozen is voor een back-up fotograaf, en de baby al geboren is (3.1), zal het in artikel 1 overeengekomen bedrag worden verminderd met €250,-.
Alle andere gebeurtenissen die tot gevolg hebben dat de geboorte niet of niet volledig gefotografeerd kan worden, zijn voor rekening en risico van de a.s. ouder(s) zodat het gehele
overeengekomen bedrag verschuldigd blijft.

4.3 Indien Hello Baby helemaal niet bij de geboorte aanwezig kan zijn door b.v. ziekte, 2 geboortes tegelijk of andere onvoorziene omstandigheden dan zal er indien gewenst een back-up fotograaf geregeld worden of het hele bedrag gerestitueerd worden.

Waar wil je gaan bevallen?
ThuisKraamhotelZiekenhuis

Adres kraamhotel/ziekenhuis:

Opmerkingen (optioneel)


Hello Baby maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Algemene voorwaarden.

Back To Top